top of page

NEW GOVERNANCE MEMBER PROGRAMMA 2022

van Governance by Meaning

New Governance Members zijn startende of aspirant toezichthouders die de ambitie hebben om de
wereld van toezicht te vernieuwen, verfrissen, verbeteren en verjongen.


De ambitie van Governance by Meaning is om jouw kans op een rol als toezichthouder flink te
vergroten. Dit doen we door:

  • te investeren in je kennis- en competentieontwikkeling op gebied van Governance;

  • je in contact te brengen met ons netwerk van potentiële en bestaande toezichthouders;

  • ervaring op te doen door één jaar mee te draaien met een Raad van Toezicht;

  • je te helpen met vacatures voor een RvC, RvT of RvA.


Waar het programma in 2021 nog bestond uit 11 bijeenkomst bieden we in 2022 6 live workshops, 8
online masterclasses en intervisiegroepen aan. Als New Governance Member kies je zelf welke
workshops en masterclasses je wilt bijwonen en je meldt je per bijeenkomst aan.

Business Meeting
Brainstorming
Business Meeting

LIVE WORKSHOPS

De live workshops zijn gericht op het ontwikkelen van je skills als toezichthouder.
Iedere bijeenkomst wordt begeleid door één van de oprichters van Governance by
Meaning. De bijeenkomsten vinden doorgaans plaats op de Joseph Haydnlaan in
Utrecht.
Alle bijeenkomsten zijn van 15.00 - 18.00 uur.

ONLINE MASTERCLASSES

Tijdens de online masterclasses komen bestuurders en toezichthouders langs als
gastsprekers om samen met jou aan de slag te gaan met casuïstiek.
Alle bijeenkomsten zijn van 15.30 - 17.00 uur.

INTERVISIEGROEPEN

In intervisiegroepen van 4-6 deelnemers ga je aan de slag met de volgende twee thema’s:

  • hoe word ik toezichthouder?

  • hoe word ik beter in mijn rol als toezichthouder?


Tijd en datum is in afstemming met de intervisiegroep

Programma 2022: Diensten
bottom of page